You are here

About company

Submenu

 

Banner-o_spolocnosti

Innovations and Technologies Fund as strong partner for your business
Find more

Complete the form

If you have a business idea and you are looking for a partner, fill in the form and contact our investment manager.

Go to the web form

O Fonde

About the Innovations and Technologies Fund

The mission of the Slovak Innovations and Technologies Fund is to use venture capital to support entrepreneurial initiative and promote the development of entrepreneurship, employment and business towards an innovative economy.  It was established in response to emerging demand for venture capital to support entrepreneurs with ideas and is the result of cooperation between the Slovak Business Agency (SBA) and investors.

Naším cieľom je investovať do inovatívnych projektov z odvetví, ktoré majú budúcnosť. Medzi obzvlášť zaujímavé odvetvia patria odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, e-commerce, priemyselné inovácie, informačné technológie a telekomunikácie.

Fond inovácií a technológií aktívne podporuje začínajúcich podnikateľov, ako aj rozbehnuté malé a stredné podniky. Mladým inovátorom dokáže ponúknuť nielen finančnú podporu, ale aj skúsenosti odborníkov, mentorov a spoluprácu na ďalšom rozvoji projektov.

Fond inovácií a technológií je začlenený v štruktúre SBA.

V oblasti investícií zastupuje Fond inovácií a technológií jeho investičný manažér, ktorým je spoločnosť Stengl Finance, a.s.

Read more

Our partners