Nachádzate sa tu

Investičná stratégia

Submenu

 

Banner-investicny_proces

Cesta ku kapitálu je niekedy zložitá
Pozrite sa, ako prebieha investicný proces u nás

Vyplňte formulár

Ak máte podnikateľský nápad a chcete získať partnera, vyplňte formulár a kontaktujte nášho investičného manažéra.

Prejsť na webový formulár

Investičná stratégia

Seed spoločnosti – podpora realizácie podnikateľskej myšlienky, kedy podnikateľ nemá ešte založenú spoločnost, finančný plán, manažment ani tržby. Takýmto spoločnostiam vieme zabezpečiť kapitál na úhradu personálnych nákladov, na vývoj produktu a vypracovanie podnikatelského plánu.

Start-up a spin-off spoločnosti - podnikateľský nápad už je v určitom štádiu vývoja, má niekoľko klientov a nerozvinutý manažment. Ponúkame vstup do spoločnosti nadobudnutím minoritného alebo majoritného podielu, kapitál na pokrytie nákladov spojených s uvedením produktu na trh, vybudovanie manažmentu spoločnosti a další rozvoj spoločnosti. Podla rozsahu participácie na základnom imaní sa určuje miera účasti zástupcov FIT na riadení spoločnosti.

Expansion spoločnosti - spoločnosť s históriou podnikania, ktorá už má zabehnuté obchodné vztahy a potrebuje financie na ich rozšírenie, resp. zlepšenie riadenia a chodu spoločnosti. Nezasahujeme do operatívneho riadenia spoločnosti, ale sústredujeme sa na strategický rozvoj.

Fond inovácií a technológií požaduje investičný vstup do spoločnosti v nasledovnej forme:

  • ak sa jedná výlučne o investičný vstup do spoločnosti, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 10% - 20%;
  • ak sa jedná o investičný vstup do spoločnosti vrátane poskytovania ekonomických a marketingových služieb, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 20% - 35%;
  • ak sa jedná o investičný vstup do spoločnosti vrátane poskytovania ekonomických, marketingových a manažérskych služieb, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 35% - 50%.

Ponúkame investície od 20 000 EUR - Každá investícia podlieha posúdeniu investičného zámeru z hľadiska realizovateľnosti, trhového potenciálu a konkurenčnej výhody, ale celková náročnosť a dĺžka investičného procesu závisí od výšky a štruktúry požadovanej investície. Spravidla platí, že čím je investícia vyššia, tým vyššie požiadavky na kvalitu a angažovanosť v projekte.

Slovenčina