Nachádzate sa tu

Priebeh investičného procesu

Submenu

 

Banner-investicny_proces

Cesta ku kapitálu je niekedy zložitá
Pozrite sa, ako prebieha investicný proces u nás

Vyplňte formulár

Ak máte podnikateľský nápad a chcete získať partnera, vyplňte formulár a kontaktujte nášho investičného manažéra.

Prejsť na webový formulár

Priebeh investičného procesu

Základné informácie o projekte:

Prvotný kontakt – zašlite nám v krátkosti popis vašej myšlienky a zámeru. Dôvernosť zaručená.

Posúdenie zámeru – v prípade, že nás vaša myšlienka alebo podnikateľský plán zaujme, vyžiadame si dodatočné informácie. Zároveň uzavrieme dohodu o mlčanlivosti, ktorá zaručuje, že akékoľvek informácie, ktoré si budeme vymienať, nebudú poskytnuté tretím osobám.

Prvotné rokovania – stretnutie so zástupcami investičného manažéra, na ktorom sa bližšie zanalyzuje predložený projekt a prezentujú požiadavky podnikateľa na financovanie a možnosti FIT.

Príprava investície

Vypracovanie a posúdenie biznis plánu – po prvotných rokovaniach partner v súčinnosti s investičným manažérom FIT vypracujú biznis plán, v ktorom sa zhodnotia potenciálne príležitosti a riziká projektu.

Rokovania o alternatívach podpory projektu – investičný manažér navrhne štruktúrovanie investície vzhľadom na potreby podnikateľa a požiadavky FIT. Nie je vylúčené, aby na niektorých projektoch participovalo aj viac investorov.

Due dilligence a rokovanie o zmluve – po dosiahnutí dohody o investícii vykoná investičný manažér komplexnú analýzu a preverenie spoločnosti a všetkých informácií súvisiacich s projektom, a zároveň prebiehajú rokovania o zmluve o investovaní.

Schvaľovanie investičným výborom – počas prípravy investície investičný manažér informuje investičný výbor FIT o priebehu rokovaní a po dohodnutí podmienok investície podlieha celá transakcia a jej podmienky súhlasu investičného výboru FIT.

Uzavretie transakcie – partneri pristúpia k podpisu transakčných dokumentov a vykonaniu nevyhnutných a dohodnutých korporátnych zmien.

Priebeh investície

Realizácia projektu a kontrola dosahovania cieľov – podľa charakteru investície a dohody s partnerom sa FIT spolupodieľa na riadení projektu alebo kontrole dosahovania stanovených cieľov investície.

Príprava na vstup strategického investora alebo investíciu – po dosiahnutí investičného horizontu alebo v prípade, že dohodnuté ciele budú splnené, spojíme vašu spoločnosť so strategickým investorom a pripravíme ju na jeho vstup. Tiež je možné, aby sme v súlade s transakčnou dokumentáciou zrealizovali vystúpenie FIT a prenechanie kontroly a riadenia na nového alebo pôvodného vlastníka.

Slovenčina