Nachádzate sa tu

Členovia predstavenstva

Submenu

 

Banner-o_spolocnosti

Fond inovácií a technológií je silný partner pre podnikanie
Pozrite si, kto sme!

Ing. Marián Hvizdoš
Predseda predstavenstva

Má bohaté skúsenosti z riadenia viacerých významných priemyselných a finančných podnikov. Pracoval ako generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby š.p., vrchný riaditeľ EXIMBANKY SR, ekonomický námestník Istrochem, a.s. Zároveň má dlhodobé skúsenosti v oblasti zavádzania automatizovaných systémov riadenia technologických procesov v priemysle, uplatnenia automatizácie v doprave a elektrotechnike.

Ing. Rastislav Roško
Podpredseda predstavenstva

Venuje sa transakčnému poradenstvu a financovaniu malých a stredných podnikov. Pracoval na viacerých pozíciách v súkromných spoločnostiach, ako aj vo verejnom sektore, vrátane Európskej komisie, kde sa venoval problematike rozvoju vnútorného trhu a voľného podnikania v EÚ.

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Člen predstavenstva

Pôsobí ako riaditeľ Ústavu počítačových systémov a sietí a Ústavu aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Dlhodobo sa venuje problematike rozvoja vedy a technológie, pôsobil ako posudzovateľ pre Európsku komisiu v oblasti informačných technológií, národný koordinátor programu PHARE, národný koordinátor pre Európsku spoluprácu vo vede a technike COST (European Cooperation for Science and Technology) a národný delegát SR vo Výbore starších predstaviteľov COST (COST Senior Officials Committee).

Ľuboš Halák
Člen predstavenstva

Je dlhoročný člen prezídia a člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska a predseda dozornej rady Slovak Business Agency. Pôsobil vo vedúcej štátnej pozícii ako štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva SR a v riadiacich pozíciách ako štatutárny zástupca a výkonný manažér vo viacerých spoločnostiach. Skúsenosti v oblasti podpory programov malého a stredného podnikania a investícií rizikového kapitálu v súčasnosti uplatňuje v investičných výboroch viacerých fondov rizikového kapitálu.