Úvod

Submenu

 

Pomáhame

 

Pomáhame inovatívnym nápadom.

Prečítajte si viac

Novinky

NEUROCONSAN vo V4 Health Programme
16. august 2021
Spoločnosť NEUROCONSAN bola vybraná ako jeden z ôsmich najlepších uchádzačov vo “V4 Health Programme“. Cieľom programu “Export Readiness“ je podporiť spoločnosti z oblasti Life Science, primárne s cieľom úspešne zvládnuť globalizáciu.
Moderný vzdelávací systém pre letecký personál
02. jún 2021
Portfóliová spoločnosť ELEARN.AERO sa zaoberá interaktívnym online vzdelávaním leteckého personálu prostredníctvom vlastnej vzdelávacej platformy ELEARN.AERO LMS.

O Fonde

O Fonde inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

Naším cieľom je investovať do inovatívnych projektov z odvetví, ktoré majú budúcnosť. Medzi obzvlášť zaujímavé odvetvia patria odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, e-commerce, priemyselné inovácie, informačné technológie a telekomunikácie.

Fond inovácií a technológií aktívne podporuje začínajúcich podnikateľov, ako aj rozbehnuté malé a stredné podniky. Mladým inovátorom dokáže ponúknuť nielen finančnú podporu, ale aj skúsenosti odborníkov, mentorov a spoluprácu na ďalšom rozvoji projektov.

Fond inovácií a technológií je začlenený v štruktúre SBA.

V oblasti investícií zastupuje Fond inovácií a technológií jeho investičný manažér, ktorým je spoločnosť Stengl Finance, a.s.

Prečítaj si viac

Kontakt

Fond inovácií a technológií a.s.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

+421 2 381 02 440

info@fondfit.sk


Napíšte nám váš business plán

Vyplniť formulárStiahnuť formulár o projekte

Radoslav Vašina

+421 915 835 671

zobrazit QR code

Michal Borza

+421 918 885 538

zobrazit QR code

Investičný manažér

Investeers, a.s.

Trhová 54

841 01 Bratislava-Dúbravka

Ing. Peter Stengl

+421 910 874 648
+421 910 874 648

stainer@fond-fit.sk
zobrazit QR code