Úvod

Submenu

 

Pomáhame

 

Pomáhame inovatívnym nápadom.

Prečítajte si viac

Novinky

Moderný vzdelávací systém pre letecký personál
02. jún 2021
Portfóliová spoločnosť ELEARN.AERO sa zaoberá interaktívnym online vzdelávaním leteckého personálu prostredníctvom vlastnej vzdelávacej platformy ELEARN.AERO LMS.
Portfóliová spoločnosť NEUROCONSAN v inkubačnom programe GE Reactor
08. december 2020
Portfóliová spoločnosť NEUROCONSAN zameraná na pokročilé algoritmy vyhodnocovania pohybu s využitím v medicíne, bola vybraná do inkubačného programu nadnárodnej spoločnosti General Electric, resp. ich divízie GE Healthcare, kde v období september – november 2020 absolvovala rozvoj svojich aktivít s profesionálmi z danej oblasti.

O Fonde

O Fonde inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

Naším cieľom je investovať do inovatívnych projektov z odvetví, ktoré majú budúcnosť. Medzi obzvlášť zaujímavé odvetvia patria odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, e-commerce, priemyselné inovácie, informačné technológie a telekomunikácie.

Fond inovácií a technológií aktívne podporuje začínajúcich podnikateľov, ako aj rozbehnuté malé a stredné podniky. Mladým inovátorom dokáže ponúknuť nielen finančnú podporu, ale aj skúsenosti odborníkov, mentorov a spoluprácu na ďalšom rozvoji projektov.

Fond inovácií a technológií je začlenený v štruktúre SBA.

V oblasti investícií zastupuje Fond inovácií a technológií jeho investičný manažér, ktorým je spoločnosť Stengl Finance, a.s.

Prečítaj si viac

Kontakt

Fond inovácií a technológií a.s.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

+421 2 381 02 440

info@fondfit.sk


Napíšte nám váš business plán

Vyplniť formulárStiahnuť formulár o projekte

Radoslav Vašina

+421 915 835 671

zobrazit QR code

Michal Borza

+421 918 885 538

zobrazit QR code

Investičný manažér

Investeers, a.s.

Trhová 54

841 01 Bratislava-Dúbravka

Ing. Peter Stengl

+421 910 874 648
+421 910 874 648

stainer@fond-fit.sk
zobrazit QR code